>Protectia muncii, PSI Cluj
Logo Star Prevent

Protectia muncii, PSI Cluj

PREVENT

Adresa: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 76A 

CIF: 42214107

 

tel. 0742 294 553

e-mail: starprevent@gmail.com

http://www.faceboo.com/starprevent

  Un sistem eficient de management al securitatii si sanatatii in munca bazat pe activitati de preventie va duce la scaderea riscului de producere al accidentelor de munca

Servicii complete de SSM, PSI, RSVTI (ISCIR)    

STAR

Logo Star Prevent, Protectia muncii, PSI Cluj

STAR PREVENT

Pentru siguranta angajatilor tai

Coordonare SSM pe santiere mobile

Protectia muncii, PSI Cluj

Coordonare SSM pe santiere temporare si mobile, Protectia muncii, PSI Cluj

 

Conform HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele mobile sau temporare, orice santier de constructii este oligat sa aiba un coordonator in materie de securitate si sanatate atat in faza de proiect cat si in cea de executie atunci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti.

 

Prevenirea si Stingerea Incendiilor (PSI) Protectia muncii, PSI Cluj

             Prevenirea si stingerea incendiilor, Protectia muncii, PSI Cluj

 

Reprezinta un ansamblu de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informative, planificate, organizate si realizate in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a unui incendiu si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiului in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor, bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii

 

Protectia muncii (SSM) Protectia muncii, PSI Cluj

 

                 Protectia muncii (SSM), Protectia muncii, PSI Cluj

 

Are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor. Totodata stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

  Crearea si asigurarea tuturor conditiilor pentru desfasurarea activitatii in conditii de siguranta este un factor esential pentru reducerea sau minimizarea aparitiei evenimentelor, sau mai grav, a accidentelor de munca.  Prin aceasta se intelege asigurarea unui nivel de iluminat corespunzator, echipamente de munca ergonomice si in stare buna de functionare, materiale igienico-sanitare, acordarea echipamentului individual de protectie sau de lucru, asigurarea instructajelor pentru angajati, etc.