>Protectia muncii, PSI Cluj

Protectia muncii, PSI Cluj Protectia muncii, PSI Cluj Protectia muncii, PSI Cluj

Protectia muncii, PSI Cluj

SERVICII Protectia muncii, PSI Cluj

Facebook Icon, Protectia muncii, PSI Cluj
Planul de evacuare, Protectia muncii, PSI Cluj

Schita locului de munca

Planul de evacuare

Planul de prevenire si protectie, Protectia muncii, PSI Cluj

Se elaboreaza in baza Evaluarii riscurilor profesionale si consta in sintetizarea intr-un tabel a riscurilor ale caror nivele de risc depasesc limita admisa si atribuirea pentru diminuarea riscului de:

- masuri tehnice

- masuri organizatorice

- masuri igienico-sanitare 

Planul de prevenire si protectie

Evaluarea riscurilor profesionale, Protectia muncii, PSI Cluj

Se realizeaza pentru fiecare loc de munca din firma si consta in:

- identificarea riscurilor pentru fiecare loc de munca

- stabilirea nivelului de risc;

- calcularea nivelului de risc si de securitate al fiecarui loc de munca

- propunerea de masuri pentru riscurile ale caror nivele de risc depasesc limita admisa

- calcularea nivelului global de risc si de securitate pentru intreaga societate

Evaluarea riscurilor profesionale

Coordonare SSM pe santiere temporare si mobile, Protectia muncii, PSI Cluj

Cuprinde:

- realizarea registrului de coordonare

- planul general SSM

- vizite pe santier

- rapoarte saptamanale si lunare privind respectarea masurilor SSM pe santier

- verificarea tuturor subantreprenorilor care desfasoara lucrari pe santier privind conformitatea tuturor documentatiilor SSM si a fiselor de instruire.

Coordonare SSM pe santiere mobile

Prevenirea si stingerea incendiilor, Protectia muncii, PSI Cluj

Cuprinde:

- tematica de instruire introductiv - generala, la locul de munca si periodica;

- instructiuni PSI specifice locului de munca

- actele de autoritate

- organizarea apararii impotriva incendiilor

Documentatia tehnica PSI

Protectia muncii, Protectia muncii, PSI Cluj

Cuprinde:

- tematica de instruire introductiv - generala, la locul de munca si periodica pentru anul curent;

- instructiuni proprii SSM specifice locului de munca;

- decizii ce trebuie luate in societate pe parte de SSM;

- normativul intern de acordare al Echipamentului individual de protectie;

Documentatia tehnica SSM 

- intocmire documentatia tehnica SSM;

- intocmire documentatia tehnica PSI;

- Evaluarea riscurilor profesionale;

- planul de evacuare;

- planul de interventie;

- fisele de expunere la factorii de risc;

- elaborarea si completarea periodica a fiselor de instruire SSM si PSI;


Logo Star Prevent, Protectia muncii, PSI Cluj

STAR PREVENT

Pentru siguranta angajatilor tai